2 תשובות
ברשימת אנשי קשר ללחוץ על השם לחיצה ארוכה ותהיה שם אפשרות חסימה, בהצלחה.
שואל השאלה:
זה ככה מוחק את השם לא חוסם..
אנונימי