6 תשובות
את יכולה לדלות את כל המידע במערכת של משרד התחבורה.
קחי קו לתחנה מרכזית ולכי ברגל 7 דקות לסינמה
31 32
אנונימי
32 מגיע לתחנה מרכזית, 31 מגיע עד לסינמה
אנונימית
31
אנונימי