6 תשובות
31
אנונימי
את יכולה לדלות את כל המידע במערכת של משרד התחבורה.
31 32
אנונימי
32 מגיע לתחנה מרכזית, 31 מגיע עד לסינמה
אנונימית
קחי קו לתחנה מרכזית ולכי ברגל 7 דקות לסינמה