תשובה אחת
י'3 תמיד בראש!
אחת שתיים ארבע!
(טוב לא אמרנו שאנחנו יודעים לספור.)
אנונימית