תשובה אחת
את נכנסת לחשבון שלך, למנהל הסרטונים, שם יש לך את כל רשימת הסרטונים שהעלית.
משם את מסמנת בV את הסרטון שאת רוצה למחוק, הולכת למעלה ל"פעולות" ובוחרת "מחיקה"