2 תשובות
יש לי בעברית
להלהלה
as proud as a Peacock - גאה כמו טווס.
I don’t get older. I level up - אני לא מזדקן. אני מעלה רמה.
success is like pregnancy - הצלחה היא כמו הריון.