2 תשובות
יש לי בעברית
להלהלה
as proud as a peacock - גאה כמו טווס.
i don’t get older. i level up - אני לא מזדקן. אני מעלה רמה.
success is like pregnancy - הצלחה היא כמו הריון.
line:445