3 תשובות
נראה לי שיש בניו פארם ובמשביר
הוא לא הגיע לארץ.
כבר לא מייצרים אותו שהוא כזה טוש? לא מייצרים אתמול קניתי של קרליין הוא ממש ט טוב