תשובה אחת
בדר"כ תוך שבוע.
כמובן אם לוקחים כדורים בשביל הדלקת