2 תשובות
כדאי
האימון הוא צריך להיות שעה וחצי-שעתיים
תמיד כדאי ללכת לחדר כושר