תשובה אחת
עלייך לצעוק מהחלון: דודלידו!
עלייך לרקוד את ריקוד הבוגי בוגי