2 תשובות
ההבדל הוא
ש2 זה לראייה חלשה מקרוב
וש2- זה לראייה חלשה מרחוק
פלוס 2 זה לקרוב (או מיקוד כללי)
מינוס 2 זה לרחוק.