2 תשובות
רק רק 23 קילו לא יותר
כל אדם הוא בנפרד, אי אפשר לחבר את המשקל למזוודה אחת...