תשובה אחת
אקמול עוזר, תה חם מקל, ויטמין סי מחליש את הבעיה, כמובן אם ממשיך לגשת לרופא.