תשובה אחת
חמשושים-ט, שישיסטים-י, שביעיסטים-יא, שמיניסטים. מתחילים לספור מכיתה ה׳ ככה זה בחול אז כל אחד והשנה שלו.. אז שמינסטים נגיד זאת כאילו השנה השמינית