תשובה אחת
כי כרטיס אשראי צעיר הוא לא כרטיס בינלאומי