2 תשובות
הערב חג הוא ב24.9 והחג עד ה26.9
כיפורים מהערב עד ערב ביום השני