8 תשובות
מה שם הספר? שמות, ויקרא.. מה?!
השוטרים מז"א.. המאבטחים, אנשי הצבא. אני חושבת
אנונימית
שואל השאלה:
יהושוע
אני חושבת שהם כמו מנהיגים כאלה, סוג של משה ויהושוע..
אנונימית
שואל השאלה:
יהושוע
ה' אומר ליהושע להכניס את עם ישראל לארץ ובנוסף הוא מבטיח להיות איתם.
יהושע מצווה את שוטרי העם להכין את העם למעבר הירדן.

"השוטרים, (בספר שמות, בשעבוד מצריים) יהודים עבריים היו -וחסים על חבריהם מלדחקם, וכשהיו משלימים הלבנים לנוגשים שהם מצריים, והיה חסר מן הסכום, היו מלקין אותם על שלא דחקו את עושי המלאכה, לפיכך,
זכו אותם שוטרים להיות סנהדרין, ונאצל מן הרוח אשר על משה, והושם עליהם, שנאמר 'אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת ' (במדבר יא', טז') מאותן שידעת הטובה שעשו במצרים כי הם זקני העם ושוטריו..." (הגמול הגיע גם בעצם כניסתם לארץ, מה שלא זכו כל הדור שיצא).
וכן, מובא על כך במדרש (שמות רבה פרשה ה' אות כ'):
" 'ויכו שוטרי בני ישראל' - מכאן אתה למד שהיו כשרים ומסרו עצמן על ישראל וסבלו מכות כדי להקל מעליהם, ולפיכך זכו לרוח הקודש שנאמר (במדבר יא', טז') 'אספה לי שבעים איש מזקני ישראל' אמר הקב"ה הם לקו עליהם לפיכך יזכו לרוח הקודש ונתמנו נביאים עליהם
ישעיהו * התבלבלתי
אנונימי
שואל השאלה:
זה שהעתקת תשובה של טלי, נאמנת סטיפס, לא עוזר לי