2 תשובות
את מתכונת לסרט?

אם לא זה נשק קטלני (פצצת אטום)
אנונימי
נשק קטלני אחד שיהרוג מלא
כמו פצצת אטום