תשובה אחת
כי מהמוות הקליני היא קיבלה כוח לשנות את המדדים של הגוף.
כמו יולה שנכנה בה לילית ודנה שרואה את העתיד..