תשובה אחת
למזגן של 1.5 כח סוס צריך שקע רגיל עם מאמט (נתיך ) של 10 אמפר נקודה נפרדת למזגן צריך למזגן של 2 כח סוס ומעלה