תשובה אחת
האבחון: אם הוא מתחבק איתן אך מסתכל עליך בחצי עין..
תסיטי את המבט ממנו ושוב תחזירי ותראי מה התגובה.
דבי