ערב חג שבועות יוצא מיום חמישי בלילה שישי שבת.
אחת שאכפת לה