9 תשובות
שכחתי
שכחתם
שכחתי, שכחתם.
שכחתי, שכחתם.
שכחתי


רינגו סטאר
☮♥
רינגו סטאר ☮♥
שכחתי
קודם כ לפני ה -ח
אז שכחתי, שכחתם, שכחו..
שכחו, שכחתי, שכחתם.
הכול משורש שכח, נדמה לי.