2 תשובות
עגולות ברור
מרובעות, עדיף ללכת נגד המבנה פנים. נגיד הפנים עגולות, אז כל סוג משקפיים חוץ מעגולות. אם מרובעות, כל סוג משקפיים חוץ ממרובעות וכו'