תשובה אחת
בכוח, פשוט צריך להחזיק את העגיל שלא יתלש לך האוזן, ואז למשוך את העיגול הזה