3 תשובות
חולצה רחבה
מה שיותר נוח לך
כנראה בת, למרות שכתוב אנונימי.
התשובה היא חולצת בנות.
אנונימי1