תשובה אחת
גלי עודפים. חנות נעליים של גלי בחצי המחיר. באזור תעשיה, צמוד ל"פוזה" ו"עדן טבע מרקט".
אלה