תשובה אחת
אם אפשר?- כן. אם כדאי?-לא. למה לא?- זה יאט את ההחלמה שלהם ויכול לזהם את המקום.