תשובה אחת
ורק לתקן את המינוחים -
ערב שבת = יום שישי, עד כניסת שבת.
קבלת שבת - תפילה המורכבת מפרקי תהלים ומזמורים הנאמרת בבתי הכנסת לפני תפילת ערבית של שבת.