6 תשובות
כן
י' - שישיסטים
י'א - שביעיסטים
י'ב - שמינסטים
יאפ:-)
תכלס למה קוראים להם ככה?
אנונימי