תשובה אחת
אולי כדי להתחמם, או כדי שהשמש לא תפגע בוא בפרצוץ אולי, כמו צל.
אנונימי