3 תשובות
רק היום כל יום!
ואי ואי ואי סחורה מאוואי
אנונימי
גברת אל תגידי לא ראיתי לא קניתי איזו אהבלה הייתי