תשובה אחת
מתחיל להשפיע תוך כמה דקות.
משפיע בין שעה לשעתיים.