3 תשובות
ככה רושמים תאריכים אצלם
נגיד 2nd אז nd זה second
זה לפי הסוף
1st - first
אבל מארבע ומעלה זה th..
אנונימיתת
בגלל שזה מספר סידורי רושמים אותם ככה:
1st (first)
2nd (second)
3th ומ3 ומעלה רןשמים עם th בסוף.