התמונה ברשיון Creative Commons
תשובה אחת
ללכת לרופא מה את רוצה ממנו?
יששכר
אולי תאהב גם את: