תשובה אחת
שאלה מטומטמת.
למה שיתנו לקטין מתחת לגיל 18 להכניס אלכוהול למועדון?
תשתי בבית.