תשובה אחת
חניה בזווית היא לא חניה במקביל למדרכה, היא יכולה להיות בכל צורה שהיא, וחניה במקביל למדרכה היא מקבילה למדרכה, כלומר אורך הרכב נוגע ומקביל לאורך המדרכה =)
*כתבת את התשובה בשאלה חח
באותו הנושא: