תשובה אחת
אני ממליצה לדבר בשפה גבוהה, ולהיות מקורית
..