3 תשובות
להתנדב במכלאות או לאמץ כלב.
לקנות כלב אבל הם כאלה חמודים איך אפשר לפחד
לאצץ כלב או לעשות כל דבר אחר שקשור לכלבים