תשובה אחת
כנס לאחסון בהגדרות ותלחץ על ברירת מחדל כרטיס sd
line:445