5 תשובות
ישראלי, וכמעט יש בכל העדות.
שם ישראלי.
שם ישראלי, לא בין לאומי
ישראלי
שם ישראלי, לא בן לאומי.
אנונימי