5 תשובות
i love you
תרגום: אני להיות אוהבת אותך.

ho ho it's so beautyful
הו הו זה להיות מאוד יפה.

אנונימית
if you can dream it, you can do it:)
תרגום - אם אתה יכול לחלום את זה, אתה יכול לעשות את זה:)
you will never know what you can do if you wont try it now
אתה אף פעם לא תדע מה אתה יכול לעשות, אם לא תנסה את זה מיד.

never hate your haters - respect them, because they are the ones who think your'e better than them
אף פעם אל תשנא את השונאים שלך - תכבד אותם, כי הם אלה שחושבים שאתה טוב מהם.

love the life you live, livethe life you love.
תאהב את החיים שאתה חי, תחיה את החיים שאתה אוהב.

dont dream your life live your dream
אל תחלום את החיים שלך, תחייה את החלום.
pain is temporary. it may last a minute, or an hour, or a day, or a year, but eventually it will subside and something else will take its place. if i quit, however, it lasts forever.

כאב זה דבר זמני, הוא יכול להימשך למשך דקה, שעה, יום, או אפילו שנה, אבל בסופו של דבר, הכאב יתפוגג ומשהו אחר יקח את מקומו, למרות זאת אם אני אוותר, הכאב נשאר לתמיד.

“the greatest glory in living
lies not in never falling,
but in rising every time we fall.”

"התהילה הגדולה בחיים אינה טמונה בכך שלא ניפול לעולם, אלא כל פעם שניפול נקום מחדש."
a man must be big enough to admit his mistakes, smart enough to profit from them, and strong enough to correct them.

בן אדם חייב להיות גדול מספיק כדי להודות בטעויות שלו, להיות חכם מספיק כדי להפיק רווחים מהטעויות, וחזק מספיק כדי לתקן אותם.