תשובה אחת
בול רגיל עולה הכמה עשרות אגורות עד שקל-שניים גג. עלות המשלוח תלוי בגודל המכתב אך בדרך כלל זה לא יותר מכמה שקלים בודדים (1-5).
רוקיסט מומחה סטיפס