6 תשובות
מבחינת חסכון זה כאשר הפער שבין הטמפרטורה בחוץ והטמפרטורה המכוונת הוא הקטן ביותר אבל את הכוונון יש לעשות בהתאם להרגשה הטובה האישית וזה שונה בין אדם לחברו
אברהם שרם מומחה סטיפס
באתר חברת החשמל יש הדרכה מפורשת לשימוש נכון במוצרי חשמל
AR5
24 מעלות
רצוי על 25 מעלות כך את מקבלת חום של 28 מעלות במרחב הדירה
ביום 25 מעלות ובלילה בחדר שנה 23 מעלות
באותו הנושא: