6 תשובות
רצוי על 25 מעלות כך את מקבלת חום של 28 מעלות במרחב הדירה
ביום 25 מעלות ובלילה בחדר שנה 23 מעלות
24 מעלות
באתר חברת החשמל יש הדרכה מפורשת לשימוש נכון במוצרי חשמל
AR5
מבחינת חסכון זה כאשר הפער שבין הטמפרטורה בחוץ והטמפרטורה המכוונת הוא הקטן ביותר אבל את הכוונון יש לעשות בהתאם להרגשה הטובה האישית וזה שונה בין אדם לחברו
באותו הנושא: