2 תשובות
אין קו שכזה, כל הקווים מחדרה לנתניה מגיעים לרחוב הרצל ולמרכזית נתניה שנמצאים במרכז העיר בעוד שגלובוס מקס נמצא בדרום מזרח העיר. מרחק שחייב בו עוד נסיעה. תעלה/י על קו 710 או 729 של קווים או קו 872 של אגד למרכזית נתניה.

ממרכזית נתניה יש לעלות על קו עירוני קו 15 של אגד תעבורה ולרדת בתחנת גיבורי ישראל/הבונים.
רוקיסט מומחה סטיפס
729 למרכזית
ואז מונית שי
אנונימי