3 תשובות
כן יהיה אפשרות אבל הוא עדיין לא יצא וזה יכח זמן עד שתהיה אפשרות
כן בטח עוד מעט יפרצו אותו ואז יהיה אפשר להוריד
הוא עוד לא יצא אבל שהוא יצא יצאו אפשריות להוריד מהאינטרנט