3 תשובות
ימי תיקון הברית, הימים הם שני וחמישי.
ראשי תיבות של הפרשיות, שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים. שבשבועות אלו לפי הקבלה ניתן לתקן פגמים מסוימים.
זה ראשי תיבות של פרשיות חומש שמות.
שבימים אלו נוהגים לצום בימי שני וחמישי- הימים בהם עולים לתורה