3 תשובות
מזון
אנונימי
בדידות
אנונימי
מוזרה,
אנונימית