אני חושבת שאם יהיה זה יהיה עוד כמה חודשים רק.
תראה את הפרק האחרון של העונה ובטח שם הם אמרו אם יהיה עונה שנייה...
ברור שיש ילד מהכיתה שלי נרשם לעונה השנייה ובראשון לשמיני יש לו אודישנים
אולי תאהב את: