7 תשובות
לא כתוב
" בת כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת באש תישרף "
מדובר על כל בחורה
לא כתוב. אין על זה איסור. האיסור הוא איסור מאוחר הרבה יותר
אין איסור בתורה על משכבי אישה עם אישה בפירוש אבל כתוב כמעשה ארץ מצריים לא תעשו ומפה לומדים את זה חוץ מזה שמבחינת התורה מין אוראלי לא נחשב למין
אנונימי
אם אני לא טועה זה לא כתוב אבל חכמים אסרו.
שואל השאלה:
על גבר כתוב בפירוש בתנ"ך ואיש אשר תשכבו" אבל על בחורה לא כתוב..
אנונימית
שני העברות האלו הן תועבה.. הרמב"ם פוסק להלכה ממדרש הלכה שאיסור נשים מסלולות היא מהפסוק "כמעשה ארץ מצרים לא תעשו", כמו שיש איסור ללכת בחוקות הגויים "ובחוקתיהם לא תלכו" וגם השולחן ערוך מדבר על זה שזה פריצות