8 תשובות
ואצל הנוצרים (רוסים בעיקר) זה וודקה ועוד וודקה
אש עלינו
אנונימי
ממש לא.. יש חגים כמו צום הרמאדן או משהו כזה
ממש קשה
לא נכון. יש לנו קצת צומים יחסית למוסלמים שלהם יש את כל הרמאדן.. זה שיש לנו אוכל אין על מה לכעוס אני רק בעד:)
בלי להעליב את הנוצרים או המוסלמים, אני חושבת שרוב החגים הם העתיקו מאיתנו..
למה עצובים? איזה חגים עצובים יש לנו? כיפור וצום ט' באב זה לא נקרא חגים...
אנונימית
זה לא נכון החגים אצלינו הם ימים שמחים הרי "ושמחת בחגך" וזה מצווה לשמוח וכן גם אוכל טוב מביא שמחה וכן ישנם ימים שאנחנו בוכים על הגלות המרה ומתפללים שיגמר כבר ועל זה אנחנו עצובים
זה לא נכון..
אגב יום כיפור זה כן חג, וזה יום שבו אנחנו זוכים והקב"ה ימחול ויסלח על העוונות (בתנאים מסויימים) ואנחנו לא אוכלים בגלל שהאדם מגיע לדרגת מלאך ולכן הוא לא אוכל